1e jaar lidmaatschap
GRATIS

VPBN

BHV en
Regelgeving

VPBN

De VPBN komt voort uit de NVB Zuid – Oost Nederland. De vereniging functioneert als een informatie- en kenniscentrum voor preventie en bedrijfshulpverlening voor de aangesloten leden, opleiders, bedrijven, instellingen en persoonlijke leden met belangstelling voor BHV

Historie Bedrijfshulpverlening

In juli 1952 werd de Wet Bescherming bevolking van kracht, kort genoemd (BB). Totdat de Arbowet 1984 van kracht werd het besluit Bedrijfszelfbescherming aan bovengenoemde wet gekoppeld. Later kwam daarvoor in de plaats de oprichting van de Nederlandse Vereniging Bedrijfszelfbescherming voor Bedrijven en Inrichtingen (NVZBI). In 1982 werd de naam gewijzigd in NVB en in 1994 werd Bedrijfshulpverlening verplicht gesteld in de nieuwe Arbowet volgens de Europese Kaderrichtlijn. In 1980 werd besloten dat de landelijke vereniging moest gaan werken met regionale afdelingen. Door veranderende doelstellingen van een aantal regionale afdelingen, kiezen deze voor een zelfstandig bestaan, in plaats van lid te blijven van de toen nog bestaande overkoepelende Federatie.

Over ons

Kerntaken

De kerntaken zijn Adviseren, organiseren en verwijzen naar: Risicoanalyse, RI&E, bedrijfsnoodplannen, bedrijfsnoodorganisaties, symposia, lezingen, excursies, netwerkdagen, uitgave nieuwsbulletin, verwijzen naar leden opleiders organisaties.

Wilt u meer informatie, of lid worden, neem dan contact op met ons.

Doelstelling

De vereniging VPBN wil de ontwikkeling van de bedrijfshulpverlening bevorderen en een bijdrage leveren aan de vakkennis van haar leden. Daarnaast wil de vereniging een bijdrage leveren aan maatschappelijke discussies over arbeid– en bedrijfsveiligheid. Ook streeft de vereniging ernaar gemeenschappelijke beroepsbelangen van de leden zoveel mogelijk te behartigen. Hiertoe fungeert men als netwerkplatvorm en kennisplatvorm.

Missie

Een belangrijk deel van de activiteiten is gericht op het overbrengen en uitwisselen van kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden, preventie, bedrijfshulpverlening, bedrijfsnoodorganisaties, veiligheid en milieu. Dit gebeurt door advisering, ondersteuning te bevorderen bij opzetten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie/bedrijfsnoodorganisatie, informatie over wetgeving en normen organisatie van evenementen, symposia en het leggen van contacten door middel van netwerken.

Visie

Het stimuleren van samenwerking tussen de onderscheiden hulpverleningsorganisaties, zowel regionaal, nationaal, als internationaal. Streven van standaardisatie ten aanzien van opleidingen, uitrustingen en vergoedingsbeleid. Dit is nodig door de zich steeds verder terugtrekkende overheden. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid steeds nadrukkelijker te liggen bij bedrijven instellingen en het individu. Zorgen voor een goed communicatieplatform voor de leden, public relations en werven van nieuwe leden.

14 + 7 =