Vereniging Preventie &
Bedrijfshulpverlening Nederland

Archief

NIEUWS – ARCHIEF

Aanpassingen reanimatierichtlijnen

in verband met de COVID-19 pandemie
Datum advies: 8 april 2020

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) heeft in aanvulling op de adviezen tot nu toe de reanimatierichtlijnen verder aangescherpt om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. NRR heeft dit advies met grote zorgvuldigheid opgesteld in samenspraak met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg, HartslagNu en het RIVM.
In de huidige crisissituatie wijzigen richtlijnen en inzichten echter voortdurend. In overleg met het RIVM en betrokken partijen zal de NRR bekend maken wanneer de adviezen worden aangepast of ingetrokken.
Op de website van NIBHV vind je steeds de meest recente informatie. Wees alert op herziening van deze adviezen.

 

Het doel van de maatregelen is het risico van besmetting met het coronavirus van de hulpverleners tot het minimum te beperken. En tegelijk willen we de slachtoffers van een circulatiestilstand zo min mogelijk tekort doen. Dit advies geldt voor een beperkte periode.

Wanneer mag je niet reanimeren?

Ga niet naar een reanimatie als:
VPBN  Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
VPBN  Je behoort tot een hoogrisicogroep.

Op de website van RIVM kan je nagaan wanneer je tot een hoogrisicogroep behoort.

Hersteld?

Als je hersteld bent (zie RIVM), mag je weer aan het werk, dus mag je ook reanimeren.

 

Aantal hulpverleners betrokken bij de reanimatiepoging

VPBN  Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.

VPBN  Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!

Aanpassing eerste benadering slachtoffer

VPBN  Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan.

VPBN  Voor het vaststellen van een normale ademhaling komen “luisteren” en “voelen” te vervallen. Je moet de ademhaling alleen beoordelen door te kijken.
Controleer de ademhaling niet door te luisteren en te voelen. Open de luchtweg niet voor het beoordelen van de ademhaling.

In de 112-meldkamer is een aangepast beleid om te achterhalen of een slachtoffer mogelijk COVID-19 positief is. Volg de aanwijzingen van de centralist op.

Aanpassing reanimatie

Slachtoffer ZONDER duidelijke of bewezen COVID-19 besmetting

VPBN  Start met ononderbroken borstcompressies en gebruik de AED.
VPBN  Geef geen mond-op-mond/masker beademing.

Slachtoffer MET bewezen of veronderstelde COVID-19 besmetting

VPBN  Gebruik de AED, maar geef geen borstcompressies en geen mond-op-mond/masker beademing.

 

Na de reanimatie

Desinfecteer je handen en polsen direct na de reanimatie op je werkplek of bij een ambulance of eventuele andere aanwezige hulpverleningsvoertuigen.

Krijg je klachten?

Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.

Reanimatie kinderen

De reanimatie bij kinderen is onveranderd. Dit geldt voor kinderen TOT de puberteit. Als je het kind niet kent, maak dan een inschatting of het om een kind of een puber gaat, dit is niet direct aan een specifieke leeftijd te koppelen.

Ambulancepersoneel in beschermende kleding

Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel altijd in beschermende kleding naar een reanimatie toe zal gaan. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

Aansprakelijkheid

NIET VERGETEN: Wees je ervan bewust dat je niet aansprakelijk bent als je een bepaalde handeling niet uitvoert.

Ben je naast bhv’er ook burgerhulpverlener?

Bhv’ers die zich hebben aangemeld als burgerhulpverlener kunnen meer informatie over de maatregelen die HartslagNu heeft getroffen vinden op de website van HartslagNu.

6 + 4 =