Vereniging Preventie &
Bedrijfshulpverlening Nederland

Verenigingsgegevens

Bestuur VPBN

Bestuur VPBN

Jan Luijten voorzitter
Esmé Senden wnd secretaris
John Poelsma penningmeester
Robbert Oomens lid
André Strik lid
Frank van Ettro aspirant lid

De vergaderplanning 2020

 

VPBN  4 december 2020 (ook deze vergadering kan helaas geen doorgang vinden).

Zijn er dringende zaken die de aandacht vragen? Neem dan rustig contact met ons op.

Agendapunten kunnen aangedragen worden tot 10 dagen voor de volgende vergadering.

Algemene ledenvergadering

De ALV wordt verplaatst naar het najaar. Zie onze nieuwspagina.

10 + 8 =