Vereniging Preventie &
Bedrijfshulpverlening Nederland

Verenigingsgegevens

Bestuur VPBN

Bestuur VPBN

Jan Luijten voorzitter
André Strik a.i. secretaris
John Poelsma penningmeester
Robbert Oomens lid
Frank van Ettro lid

De vergaderplanning 2022

 

VPBN  Op de komende ALV maakt het bestuur de nieuwe vergaderplanning 2022 van het bestuur bekend.

Zijn er dringende zaken die de aandacht vragen? Neem dan rustig contact met ons op.

Agendapunten kunnen aangedragen worden tot 10 dagen voor de volgende vergadering.

Algemene ledenvergadering (ALV)

De eerstvolgende ALV vindt 20 april 2022 plaats op de Automotive Campus in Helmond.

8 + 4 =